پروژه احداث جاده

1 سال ago

پروژه احداث موقعیت و جاده دسترسی موقعیت های W٠٠١N , W٠٠٨N , E٠٠۵N, E٠٠٩N, E٠٠۴N-١ میدان پایدار غرب (C)

 

http://www.shana.ir/ShanaContent/media/image/2017/05/232960_orig.png

سه شنبه, ۲۹ خرداد , ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۵:۰۶